Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR)

Portal Intranet JAWHAR

Portal ini hanya untuk kegunaan rasmi kakitangan di JAWHAR sahaja bagi melaksanakan tugas-tugas harian sahaja. Warga JAWHAR adalah dimohon untuk mendapatkan akses pengguna daripada Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) JAWHAR.

  • Selamat Datang Ke Portal Intranet Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji (JAWHAR)

  • Portal ini bertujuan untuk memudahkan kakitangan JAWHAR melaksanakan tugas-tugas harian

logo

Log Masuk Pengguna